Voorbeeld Hotspotsanalyse

In de wijk Bos en Lommer bevinden zich op enkele locaties containers waarvan de beheerder vermoedt dat deze regelmatig vol zitten en dan ook bijplaatsing van zakken en dozen uitlokken. 

Gedurende zes weken worden steeds dezelfde containers gemonitord om na te gaan of het vermoeden van de beheerder klopt.

Als blijkt dat een of meerdere containers vaker dan drie keer een D score toegekend krijgt, betreft het een hotspot. Dit kan achtereenvolgend (drie weken op rij) geconstateerd worden of drie keer verspreid over de zes weken.

Fusion Charts will render here
SCHAALNIVEAU ONDERWERP
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 1
METING
Schaalniveau: Amsterdam West | Onderwerp: Alles